Slavnostní ukončení turistické sezóny v pevnosti Josefov 2019

28.10.2019 13:00
Jako každý rok připadne slavnostní ukončení turistické sezony v pevnostním městě Josefově na 28. října.
V tento den byla před 101 lety v Praze vyhlášena republika – československý stát.

Dle Cyrila Štěrby Josefov nad Metují již 27. října dostává zprávu o samostatnosti pod drahou bílo-modro-červenou vlajkou. 29. října byl veliký železný orel o váze 120 kilogramů sejmut z římsy budovy velitelství, poté oběšen a shozen z mostu do Labe. Městem procházely oslavné průvody a byli osvobozování ruští a italští váleční zajatci.
Do všeobecného veselí se na moment vmísil stín starého Rakouska ve chvíli, kdy před budovu velitelství přijel v plné parádě rakouského důstojníka princ ze Schamburg Lippe, majitel Náchodska.

Denní listy přinesly později i zajímavou hříčku číslic o konci světové války. Jedná se o posledního rakousko-uherského vladaře Karla a německého císaře Viléma.

........................................Karel...Vilém
Rok narození..................1887....1857
Rok nastoupení..............1916....1888
Stáří ke konci vlády.........31........61
Doba vlády..................... 2..........30
.....................................-------..... -------
.....................................3836......3836

Dělíme-li číslo 3836 dvěma – počtem vladařů, obdržíme rok převratu: 1918.

Současné jednotky klubů vojenské historie z Josefova drží smutek právě 28. října, kdy na hradbách naposledy zavlál původní habsburský prapor. Symbolicky se tak loučíme i s letošní turistickou sezonou.

Těšíme se na vás!
Slavnostní ukončení turistické sezóny v pevnosti Josefov 2019
Na obrázku může být: one or more people a text