Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

02.12.2018 17:00

SVČ Bájo vás srdečně zve ke kašně na Husově náměstí na tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici.

Čeká vás hudební vystoupení souboru Musica Krakela, krátká promluva zástupce města a také malé občerstvení, čaj a vánoční punč. Na závěr bude rozsvícen městský vánoční strom za cinkání zvonečků, které si prosím přineste s sebou. 
Akce se koná od 17 hodin.