S Barunkou do školy

27.08.2018 10:00

V autentickém prostředí Barunčiny školy se setkáme s Barunkou
Panklovou, jejími sourozenci a spolužáky. Budeme
svědky školního vyučování z doby mládí Boženy Němcové,
čeká nás hodina češtiny či zpěvu pod vedením pana
učitele. Za odměnu se budeme moci zúčastnit dobových
dětských školních her. Zájemci si budou také moci vyzkoušet

tehdejší oblečení – lidový kroj. 
Vstupné zdarma.
Začátek akce je v 10 a v 11 hodin. 
Prosíme o rezervaci předem v Regionálním informačním centru v České Skalici nebo na telefonním čísle 773 578 112.