Náchodské Kuronské slavnosti

08.09.2018 09:00

Kuronské slavnosti - celodenní bohatý kulturní program v areálu zámku, konaný na počest Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona. Večerní koncert s hostem - Dasha s kapelou.

Divadlo, koncerty, řemeslné trhy, akce pro děti, večerní prohlídky zámku.