Medovej vejkend na Mlejně

29.09.2018 10:00

Součástí programu jsou hudební vystoupení, či soutěž O nejlepší med Českoskalicka.